Links of Mina

 

https://m.baomoi.com/cham-mien-ky-uc-trong-tranh-nha-uyen/c/23415105.epi

http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201706/nu-hoa-si-dau-tien-dat-da-thanh-742103/index.htm

MARIA MỘNG HOA. NÀNG TIÊN ĐẾN TỪ TRỜI.

https://www.google.com.vn/amp/thoibao.today/amp%3Fid=2418925

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nha-uyen-nguoi-duoc-walt-disney-cham-n20170929072602471.htm

http://m.nld.com.vn/van-nghe/cham-mien-ky-uc-trong-tranh-nha-uyen-20170929214800759.htm

https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng-ph%C3%BAc/inspired/1894644940799589/

CON DÒNG, CHÁU GIỐNG. HỒ MỘNG NHÃ UYỂN tức MINA HO FERRANTE. CHÁU NGOẠI NỮ HỌA SĨ MỘNG HOA. CHẮT NGOẠI HỌA SƯ NGUYỄN KHẮC NHÂN.

http://ringring.vn/sach-hoang-tu-bien-s429.html

http://4phuong.net/ebook/65305682/ho-mong-nha-uyen.html